ART Academy i tæt samarbejde med PREPSEC

PREPSEC International - et netværk af forskere og praktikere der arbejder med sociale kompetencer

ART Academy arbejder tæt sammen med PREPSEC

PREPSEC International er en organisation særlig interesse omfatter et netværk af forskere og praktikere, der arbejder med Dr. Arnold Goldsteins kombinationer af programmer for uddannelse i sociale kompetencer baseret på PREPARE Curriculum® og andre supplerende programmer af lignende art.

Oprindelsen af organisationen var et verdensomspændende netværk eller forskere og praktikere kendt som Icart (International Center for Aggression Replacement Training) udpeget af Dr. Goldstein med det formål at fremme kvalitetskontrol, videreudvikling og den fortsatte spredning af sine programmer, herunder Aggression Replacement Training® og dens udvidelser.

PREPSEC International aspirerer til at bevæge sig fremad for at basere sig på de bredere udvidelser af Forbered Curriculum® og andre programmer til udvikling af sociale, følelsesmæssige og faglige kompetencer. Organisationen foreslår at fremme forskning og bidrage til at lette adgangen til disse programmer til brug i hele verden. Disse programmer omfatter nu Anger Kontrol Træning, empati Uddannelse, familiebånd (Uddannelse i Essential Skills), Moral Ræsonnement Uddannelse, Peace4Kids, problemløsning Uddannelse, Skillstreaming, Social Perception Uddannelse, stresshåndtering og TAME (Teen Anger Management Education).

PREPSEC International fremmer flere programmer, der kan anvendes både enkeltvis eller sammen med 3-4 andre programmer. De fleste af disse programmer er udgivet af Research Press, men nogle uddannelser er tilrådeligt for at sikre deres optimale gennemførelse.

Uddannelsesseminarer tilbydes i forskellige lande og på forskellige sprog og omhandler:

Anger kontrol træning

Empati træning

Moralsk ræsonnerings træning

Træning i problemløsning

FamilyTHES

SPT Social perceptions træning

Træning i sociale kompetencer

Art Academy er melem af ART Netværk DK

Læs mere på     www.artnetvaerk.dk