Anger Management

Information

 

Kurset i Anger Management Control

Kursets varighed er 3 dage der planlægges i 2 moduler.

 1. Modul begynder med 3 dages sammenhængende undervisning. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk træning i de forskellige udviklingstrin.
 2. Modul afholdes ca. 3. måneder efter det første modul. 2. modul varer to dage –  en træningsopsamling og en afsluttende prøve.’    I perioden mellem det første og andet modul træner deltagerne med en må en målgruppe på arbejdspladsen. Det kræves , at alle udviklingstrin i Anger Management cirklen skal trænes. Træningen kan foregå med kolleger på arbejdspladsen, eller i kan træne med målgruppen på institutionen.

Kursusindhold:

1. modul er en introduktion til Anger management Control.  Undervisningen veksler mellem en teoretisk introduktion og træning i Anger Management Control Cirklen.  Cirklen bygger på teorigrundlaget i dem kognitive diamant og CBT, Cognitive behaveor traning.. På kurset gennemgås udviklingstrinene i cirklen og træningen foregår i mindre grupper på ca. 8 personer.

Pris pr deltager: 8000.00  kr.

PRIVATE KONSULTATIONER 

ART Akademy tilbyder og private konsultationer til børn, unge, forældre og par.

Pris pr. konsultation 1500.00 kr. 

eller efter aftale

 

 

 

Anger management Control

Anger management Control er en kognitiv metode der henvender sig til børn, unge og voksne der har brug for at lære at håndterer deres vrede og aggression. Denne udgave af Anger management er udviklet i USA i 1986 af Eva Findler.  Anger Management er inspireret af den russiske psykolog Alexander Luria. Luria har igennem forskellige eksperimenter vist (Luria, 1961), hvordan børn og unge kan lære at styrke deres sprog ved at lytte og gentage voksnes fortællinger. Little & Kendall, 1979) beskrev at børn kunne udvikle denne evne, fra de voksnes sproglige fortælling.

Anger Management Control består af 10 udviklingstrin

 • Træner modellerer en færdighed og sætter sprog på sin færdighed
 • Barnet udfører samme færdighed og sætter ord sin færdighed. Barnet selvkonstruerer sproget ved at sætte ord og tanker på sin færdighed.
 • Træner modellerer færdigheden og hvisker færdigheden, sætter ord og tanker på færdigheden
 • Barnet udfører samme færdighed og sætter ord og tanker på færdigheden. Barnet selvkonstruerer sit eget sprog ved at sætte ord på sine tanker og fortælle deres tanke højt
 • Træner modellerer færdigheden og sætter ord på færdigheden mens træneren sætter sprog og tanker på færdigheden.
 • Barnet gentager modelleringen af samme færdighed på samme måde, og sætter ord og tanker på færdigheden. Når barnet sætter ord på sin færdighed og siger sine tanker højt, selvkonstruere og udvikler barnet sit sprog.

Formålet med Anger Management Control metoden er at opnå en større forståelse for de hvordaan du kan forebygge  voldelige handlinger, aggression, og lære nye strategier og færdigheder til at håndtere  konflikter.

Målgruppen for deltagere er ofte personer som:

 • Udviser et mønster af vrede og aggressiv adfærd
 • Har været voldelig, deltaget i røveri, narko eller afpresning
 • Kommer ofte med trusler og reagerer med modstand
 • Har diagnoser eller adfærdsforstyrrelser
 • Er omsorgssvigtet og udsat for misbrug
 • Har en risiko for at begå kriminalitet og radikalisering

AM metoden indeholder emner som

• At skabe forandringer – orientering mod forandringsprocessen

• Bevidsthed om vold – afdækning af risikofaktorer

• Håndtering af vrede, stress og andre følelser

• Problemløsning

• Tænkning som understøtter eller forhindrer vold

• At arbejde frem mod mål

• Kommunikation og konfliktløsning

• Forebyggelse af vold: Udvikle en personlig plan mod vold.