Vi er et team af engagerede trænere i ART

Deltag i samspil med andre fagfolk og få udviklet din viden og erfaring i ART

ART Academy medvirker til at skabe ny viden om evidensbaserede metoder

Ved at deltage i ART Academys aktiviteter medvirke du til udvikle din viden og erfaringer indenfor den socialpædagogiske og pædagogisk praksis.

Det er vores vision at skabe nye forebyggende sociale indsatsområder, der til hensigt at styrke børn, unge, familiers færdigheder, social dannelse og sociale netværk

ART Academy deltager i forskning i social og pædagogisk praksis og metodeudvikling

ART Academy er grundlagt af lektor Jens Fokdal

Specialiseret i ART og kognitiv metoder

Jeg hedder jens Fokdal. Jeg er uddannet socialpædagog og cand. Phil. fra Københavns Universitet.

  • Uddannet Master i ART fra Diakonhøjskolen i Sandness ved Stavanger i Norge.
  • Uddannet som familieterapeut og har en coach uddannelse der er kombineret med en systemisk og narrativ konsulentuddannelsen.

Jeg har arbejdet som socialpædagog på delvis dag og døgninstitutioner. I 10 år har jeg arbejdet på en familie – institution. Her arbejdede jeg med familier og børn der var i krise.

Jeg har været ansat som familiekonsulent i to forskellige kommuner i Nordsjælland. I disse kommuner arbejdede jeg med at hjælpe forældrene i at lære  deres børn nye sociale færdigheder og  sociale kompetencer.

I kommunerne arbejdede vi tæt sammen med SSP området hvor opgaven var, at støtte unge i at etablere sig socialt og uddannelsesmæssigt.

I den sammenhæng har jeg arrangeret kurser i kommuner på skoler, dag og døgninstitutioner og i det private erhvervsliv i ledelse og personaleudvikling, ligesom jeg har superviseret i sags og personaleudviklingr arbejdede vi

Er i dag ansat som lektor og underviser i Pædagogik og psykologi.

Januar 2015 har jeg oprettet ART Academy. Formålet er at hjælpe kommuner, regioner i at implementere evidensbaserede videns programmer og pædagogiske metoder, der kan dokumentere den viden der viser effekten i pædagogisk og socialpædagogisk praksis.

Se endvidere w.w.w. Socialstyrelsen. dk hjemmeside: Børn og unge i Evidensprogrammer under ART.

Mange hilsener

Jens Fokdal