Aggression Preplacement Training

ART er en metode til at udvikle sociale kompetencer

ART som kognitiv læringsmetode

ART er et program designet af Arnold P. Goldstein, Barry Glick og John Gibbs (Goldstein & Glick 1988; Goldstein, Glick og Gibbs 1998/2000).  ART er forkortelsen af Aggression Replacement Træning. Programmet er en kognitiv læringsmetode.

Programmet er på 10 uger. ART er en tredelt gruppebaseret multisystemisk læringsmetode, forankret i en kognitiv, adfærdsteoretisk tradition. Teorien bygger på adfærdsteori, neuropædagogik, socialpsykologisk, teori om moraltræning og kognitiv teori.

I den tredelte læringsmetode lærer børn og unge sociale færdigheder, dvs. tilegner sig sociale kompetencer ved at håndtere sine egne følelser og kognitiv erkendelse. Metoden skal lære børn, med antisocial adfærd, adfærdsforstyrrelser, udadvendt vrede og aggression, alternative sociale kompetencer.

ART Academy's Uddannelse

Vær med til at lære børn og unge at udvikle sine sociale kompetencer

ART Academy’s uddannelse ruster dig til at hjælpe børn og unge

Programmet er delt op i tre færdighedskompetencer.

10 træningsforløb med sociale færdigheder.

10 træningsforløb med vredesregulering.

10 færdigheder med moralsk ræsonnement.

I programmet arbejdes der med børn og unges adfærdsmæssige færdigheder, sociale kompetencer og kognitive erkendelser. Programmet er udbredt i USA, Norge og Sverige, Rusland, Holland og er nu på vej til Danmark. Programmet er forskningsbaseret. Data, resultater og informationer opsamles i SSRS og SSIS skemaer der udfyldes i præ- og postskemaer.

ART programmet er det bedste forskningsbaserede validerede program der kan dokumentere positive resultater i at udvikle børn og unges sociale kompetencer.

ART metoden henvender sig til børn og unge, der udviser udadreagerende adfærd, har typisk problemer med fx indlæringsvanskeligheder, vanskeligheder med at kontrollere impulser og følelser, lav selvfølelse og aggressivitet og manglende selvtillid. Typisk er der flere drenge end piger, der udviser udadreagerende adfærd.