ART uddannelseskomponenter

Grundstenen i uddannelsesprogrammet udgøres af tre hoved komponenter, der har fokus på forskellige sider af den sociale funktion; social færdighedstræning (adfærd), vredes og følelsesmæssig regulering (sætte ord på følelser) og moralsk ræsonnement (ændre tanke mønster).

Et standard uddannelses forløb varer i gennemsnit seks måneder, hvor du mellem modulerne træner de forskellige komponenter. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

 

ART Uddannelse

Uddannelsen udbydes fra februar til juni og fra september til december. Det er plads til 8 deltagere på uddannelsesfond

 

Uddannelsen strækker sig over et halvt år og varer sammenlagt 8 dage eller ca. 52 timer, fordelt på tre moduler af henholdsvis 4 dage, 3 dage og 1 dags eksamen.

Undervisningen foregår gennem teoretisk undervisning og praktisk træning.

Uddannelsesmoduler:

 4 dages sammenlagt undervisning i:

  • Social færdighedstræning
  • Følelsesmæssig regulering 
  • Moralsk Ræsonnement
  • Teoretisk introduktion, demonstrationer ved instruktørerne samt praktiske øvelser og træning i grupper.

3 dages sammenlagt undervisning i

  • Moralsk ræsonnement.
  • Teoretisk introduktion, demonstrationer ved instruktørerne samt praktiske øvelser og træning i grupper.

1 Dags : Afsluttende praktisk eksamen.

Mellem hver modul er der et interval på 2,5 måned

Imellem de tre moduler skal deltagerne varetage træning i programmets tre hoved komponenter på egen hånd. Det anbefales, at oplæringsperioden bruges til at afprøve programmet på personalegruppen, således at øvrige ansatte erhverver sig kendskab til programmet, inden der startes op med målgruppen.

For at få kursus beviset kræves 80 % deltagelse på kurset, varetagelse af 18 træningssessioner på egen hånd samt en bestået afsluttende prøve.

 

Tid og sted: Efter aftale pr. Uddannelse

Pris: uddannelsens helhedspris er 14.500 kr. pr deltager.

 

Tilmeldingsvilkår: Optagelse på uddannelsen sker i den rækkefølge, som vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

 

Vil du vide mere: Kommuner og institutioner, der deltager i ART uddannelsen, indgår samtidig en aftale om vejledning og implementeringsstøtte undervejs.

Vil du gerne høre mere herom eller om kurset i det hele taget, så tag kontakt til:

 

Jens Fokdal

Pillemarksvej 4

eller Bybækterasserne 154 F

3520 Farum

 

Mail: fokdal@pc.dk

Tlf: 21842217