ART - Aggression Replacement Training

ART er en social lærings metode der hjælper børn, unge og forældre at tale bedre sammen.
ART uddannelse
ART Academy Denmark

ART Academy har til formål at hjælpe kommuner og institutioner i at uddanne ART og AART trænere, ligesom vi har til formål at deltage i at udbrede og viderebringe vores forskningsmateriale i ART og AART.

Vi hjælper gerne med at implementere ART metoden, og vejlede og supervisere i implementeringsprocessen

ART er for alle børn ,unge og familier der ønsker at styrke deres sociale færdigheder og dannelse. ART henvender sig også til børn og unge der er ønsker hjælp til at håndtere sin vrede og aggressioner og ønsker at få mere selvtillid og være en del af et fællesskab . ART metoden er yderst velegnet som en inklusions indsats i fritidsklubber, SFO, og styrke samarbejdet mellem pædagoger og lærere.  ART Academy udbyder ART/AART uddannelser, uddannelser i FamilyTHEIS,, motiverende interview, SPT  og kurser i supervision og coaching.

Vi er medlem af PREPSEC

PREPSEC er organisationen af ART, AART FamilieTHEIS i Scandinavien, Europa , USA og Canada.

Hvad er ART – Aggression Replacement Training ?

ART Aggression Replacement Training er en videns baseret metode. Metoden bygger på en kognitiv pædagogisk tilgang og hjælper børn og unge med social dannelse, hvor de lærer forskellige sociale færdigheder, de lærer at sætte ord på deres tanker og følelser, ligesom de lærer at skabe et social netværk.

ART  er for alle børn, unge, familier og voksne. i træningen lærer de nye sociale færdigheder, udvikle deres indre sprog. De lærer at blive løsningsorienteret og håndtere konflikter. Endelig lærer de kritisk tænkning og de får øje på, at reflektere over de beslutninger der giver mening. Samlet set lærer de at styrke deres relationer og fastholde et socialt netværk

ART metoden forskningsbaseret og kan derfor dokumentere positive resultater i at udvikle børn og unges dannelse og sociale færdigheder.

Bliv klædt på som ART træner

Aggression Replacement Training

ART er mere og mere udbredt i Danmark i dag. Metoden bliver anvendt i forskellige Børne-ungdomsinstitutioner, døgninstitutioner, i familier, folkeskoler, i børnehaveklasse, dagbehandlings og specialskoler, sikringsafdelinger, STU institutioner, jobcentre, inklusions indsatser og forbyggende indsats,  og andre områder der har til hensigt at styrke børn og unges sociale dannelse og færdigheder.

I ART arbejdes der med 3 strategier

  • Børn og unge lærer nye sociale færdigheder og social dannelse
  • Børn og unge lærer at udvikle deres emotioner overfor andre og sætte ord på deres følelser og tanker
  • Børn og unge lærer at blive løsningsorienteret og håndtere deres konflikter, ligesom de lærer at reflektere over de beslutninger der giver mening for dem